Nadbudowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej

Projekt trwa od: 16/12/2013 r. do 31/01/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
warmińsko-mazurskie
Dobre Miasto
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Dobre Miasto
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Powiat Olsztyński
 • Środki własne
 • Środki UE
 • Inne

Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od 1 grudnia 2004 roku i prowadzony jest przez Dobromiejskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym. W ramach swojej działalności Warsztat obejmuje rehabilitacją zawodową i społeczną osoby z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami sprzężonymi oraz chorobami psychicznymi. Ze względu na wymiar problemu, Warsztat obejmuje wsparciem nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również ich rodziny - coraz więcej rodziców podopiecznych jest w podeszłym wieku i w coraz mniejszym zakresie radzi sobie z samodzielną opieką nad nimi. Realizacja projektu wynikała z konieczności wprowadzenia nowych usług w zakresie usamodzielniania osób niepełnosprawnych przez terapię w mieszkaniach treningowych, pracowniach życia codziennego, braku kompleksowego zabezpieczenia  rehabilitacji ruchowej dla osób niepełnopsparwnych intelektualnie, braku wystarczającego zaplecza dla poradnictwa psychologicznego (w  tym również dla rodzin osób niepełnosprawnych) oraz logopedycznego, konieczności zapewneinia pomocy i rehabilitacji rodzinom osób niepełnosprawnych. 

Nadbudowa o łącznej powierzchni 462,5 m2 obejmowała:

 • utworzenie dwóch mieszkań treningowych;
 • utworzenie pracowni życia codziennego z przeznaczeniem do terapii przygotowującej do usamodzielniania w mieszkaniach treningowych,
 • utworzenie pracowni hafcarskiej i dwóch pracowni tematycznych;
 • utworzenie gabinetów: logopedy i psychologa;
 • utworzenie kompleksu rehabilitacyjnego, obejmującego dwa gabinety rehabilitacyjne, gabinet hydromasażu, szatnie, natryski i sanitariaty, dźwig dla niepełnosprawnych,
 • utworzenie galerii i biblioteki z magazynkiem podręcznym i pomieszczeniem gospodarczym;
 • komunikację z klatką schodową. 

Projekt, poszerzając bazę lokalową ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych, umożliwia funkcjonowanie obiektu kompleksowego, pełniącego funkcje terapeutyczne, pobytowe i rehabilitacyjne, obsługującego środowisko osób niepełnosprawnych w regionie. 

Celem prowadzonej terapii jest usprawnianie codziennego funkcjonowania w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym uczestników: m.in. zaradności osobistej, porozumiewania się, kontaktów interpersonalnych, umiejętności współżycia i współpracy, samodzielności czy też radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy rozwijają podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe, umożliwiające im późniejsze podjęcie szkolenia czy pracy zarobkowej. 

Przewidywane oddziaływania długofalowe: 

 • rozwijanie nowatorskich form usamodzielniania osób niepełnosprawnych oraz ich aktywności na rynku pracy;
 • tworzenie warunków i rozwijanie form pomocy w celu aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych;
 • przeciwdziałanie izolacji i wykluczneiu społecznemu osób niepełnosprawnych;
 • aktywizacja środowiska;
 • prowadzenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • wyrówywanie szans życiowych poprzez przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy a także ich wspieranie na otwartym rynku pracy;
 • edukacja ustawiczna.

 

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzone są długofalowe programy integracji i współpracy z rodzinami podopiecznych oraz środowiskiem lokalnym. Gmina kontunuuje przedsięwzięcie i działanie Warsztatu oraz planuje jego wieloletnie funkcjonowanie. 

Gabinet rehabilitacji
Korytarz główny
Pracownia życia codziennego
Kompleks rehabilitacyjny
Widok bryły budynku
Gabinet hydromasażu

Komentarze (0)